اخبار شرکت

  • چگونه راننده قدیمی فاقد شلنگ وسیله نقلیه است!

    اگر می خواهید خوب رانندگی کنید ، شیلنگ ماشین ضروری است! کاربردهای زیادی از شیلنگ وسیله نقلیه در خودرو وجود دارد و بگذارید با جزئیات به شما بگویم! آیا شما با این صحنه بسیار آشنا هستید؟ از یک طرف ، وقتی ناوبری وسیله نقلیه با شرایط پیچیده جاده روبرو می شود ، اغلب دشوارتر از ...
    ادامه مطلب